Żona Lota

olej/płótno
120 × 150 cm

"...Ja biegłam dalej,
czołgałam się i wzlatywałam,
dopóki ciemność nie runęła z nieba,
a z nią gorący żwir i martwe ptaki. ..." 


Cytat z wiersza Wisławy Szymborskiej pt: " Żona Lota "


Obraz z nowego zestawu obrazów pt. "Cytaty Poezji polskiej w malarstwie"

Praca sprzedana