"...Lecz miłości się nie boję, Jeno w zgrozie ci dostoję, Bo i Bogu jest słodki powiew mojej szaty! ..."

olej/płótno
150 × 120 cm

Cytat z poematu "Łąka" Bolesława Leśmiana.
Obraz z nowego zestawu obrazów pt. "Cytaty Poezji polskiej w malarstwie"

Praca sprzedana